MLL Korso-Koivukylän Oma suunta 2017-2019

Päivitetty yhdistyksen syyskokouksessa 8.11.2018

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Korso-Koivukylän yhdistys ry

Yli 70 vuotta yhdessä tekemistä!

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Korso-Koivukylän yhdistys ry on jäsenmäärältään MLL:n Suomen suurimpia paikallisyhdistyksiä. Yhdistys on perustettu 1945 ja sillä on noin 900 jäsentä. Teemme työtä lapsiperheiden hyväksi Korso-Koivukylän alueella, jolla asuu paljon lapsiperheitä. Alueelle on muuttanut ja muuttaa paljon uusia perheitä, joiden lähiomaiset ja ystävät eli ns. sosiaalinen tukiverkosto on usein kaukana.

Järjestämme matalan kynnyksen toimintaa lapsille, nuorille ja perheille. Päätoimintamuotoja ovat perhekahvilat, isä- lapsikerhotoiminta, lasten ja perheiden liikunta, kylämummit ja -vaarit -toiminta, soitonopetus ja esim. erilaiset tapahtumat ja kirpputorit. MLL:n toimintaan kuuluu myös esim. lastenkaitsijoiden välitys, perhekummitoiminta, isäkaveritoiminta, sekä ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta. Lainaamme myös yhdistyksen välineitä ja tarvikkeita lastenjuhliin yhteistyössä Korso-Seuran kanssa.

Toimintamme perustuu vapaaehtoistyöhön. Yhdistyksen hallituksessa on aktiivisia jäseniä, jotka hoitavat lapsiperheille tarjottavien palvelujen hallinnoinnin muun oman elämänsä ohella. Kaiken toiminnan järjestäminen on vastuutettu jollekin yhdistyksen vapaaehtoiselle toimihenkilölle. Vain opettajat saavat työstään palkkaa. Jos vastuuhenkilöä tai opettajaa ei löytyisi, toiminta olisi pakko lakkauttaa.

MLL Korso-Koivukylässä toimitaan yhdessä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi! Mielestämme jokaisella lapsella on oikeus hyvään lapsuuteen! #lapsetensin

Yhteinen Suuntamme 2017-2019

”MLL on sinua lähellä ja kattaa koko Suomen.”
”Tule mukaan toimimaan ja vaikuttamaan kanssamme.” ”Yhdessä voimme vaikuttaa.”

Tehtävä (missio)

MLL Korso-Koivukylä on avoin yhteisö, joka edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia.

Tahtotila (visio)

Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu asetetaan etusijalle ja jossa lapset ja nuoret voivat hyvin. MLL Korso-Koivukylä on lasten, nuorten ja perheiden arjen asiantuntija, luotettava ja ketterä kumppani, vapaaehtoistyön toteuttaja sekä luova kehittäjä ja vahva vaikuttaja.

MLL:n arvot ja periaatteet:

ARVOT

 • Lapsen ja lapsuuden arvostus
 • Yhteisvastuu
 • Inhimillisyys
 • Yhdenvertaisuus

PERIAATTEET

 • Avoimuus
 • Ilo
 • Kumppanuus
 • Osallisuus
 • Arjen arvostus

MLL Korso-Koivukylän Oman Suunnan toteuttaminen vuosina 2017-2019

 • Vapaaehtoistoiminta lasten, nuorten ja perheiden kanssa
  Yhdistyksemme on helposti lähestyttävä
 • Lasten, nuorten ja vanhemmuuden tuki
  Toimintamme tavoittaa erilaisissa elämäntilanteissa olevat perheet
 • Vaikuttaminen lasten, nuorten ja perheiden hyväksi
  Toimintaamme osallistuvat tulevat hyvin kohdatuiksi.
  Yhdistyksen vapaaehtoisten yhteistyö MLL:n ja yhteistyöverkostojen ammattilaisten kanssa toimii hyvin.
  Toimintamme tukee tavoitteisiin ja päämäärään pääsyä!

Jatkamme vapaaehtoistyötä ja aktiivista toimintaa alueemme lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. Toimintamme on avointa, läpinäkyvää ja vetovoimaista. Tarjoamme uusia vapaaehtoistehtäviä jatkuvasti mukaan tuleville aktiivisille naisille ja miehille, sekä nuorille.

Lapset ensin, jo vuodesta 1945

Toimintasuunnitelma 2019

JOHDANTO

Toimintasuunnitelma sisältää osiot:

TOIMINTA
YHTEISTYÖ JA VAIKUTTAMINEN 
HALLINTO JA TALOUS

Painotus vapaaehtoispohjalta järjestettäviin toimintoihin

MLL Korso-Koivukylän toiminnan painopiste on muutaman viime vuoden sisällä siirtynyt maksullisista jumpista ja kursseista yhä vahvemmin kohti vapaaehtoistyön pohjalta järjestettävää matalan kynnyksen maksutonta toimintaa. Haluamme esim. panostaa maksuttomaan perheliikuntaan, jotta kaikilla alueen lapsiperheillä olisi mahdollisuus osallistua siihen riippumatta perheen taloudellisesta tilanteesta. Maksullinen soitonopetus on hinnoiteltu matalaksi ja perhekahviloissa on tarjolla aamu- tai välipalaa erittäin edulliseen hintaan.

Panostamme toiminnassamme erityisesti perhekahvilatoimintaan, perheliikuntaan, erilaiseen kerhotoimintaan, kylämummit ja -vaarit -toimintaan, soitonopetukseen, sekä erilaisiin tapahtumiin, kuten Liiku ja leiki -lasten liikuntatapahtumaan ja kirpputoritapahtumiin. Karsimme toiminnasta sellaisia asioita, jotka eivät tavoita riittävän hyvin lapsia, nuoria ja lapsiperheitä ja jotka ovat kohtuuttoman hankalia järjestää vapaaehtoisvoimin.

Pyrimme löytämään myös uusia toimintamuotoja, jotka edistävät lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Pyrimme lisäämään jäsenmäärää, sekä etsimään uusia vapaaehtoistoimijoita mukaan MLL Korso-Koivukylän ja MLL Uudenmaan piirin koordinoimaan toimintaan.

Jatkamme 2018 aloitettua hallinnon ja viestinnän kokonaisuuden muutosta, jossa erilaisin viestinnän ja toiminnan johtamisen ja ohjaamisen keinoin haetaan yhdistykseen entistäkin parempaa hallinnon laatua. Hyvä hallinto ja toimivat prosessit ml. toimihenkilöiden ohjeet varmistavat toiminnan laatua, sekä esim. jatkuvuutta henkilövaihdoksissa. Kun toistuvat prosessit ja rutiinit hoidetaan yhdessä sovituilla tavoilla, näkyy se laadukkaana toimintana jäsenille ja yhteistyökumppaneille, sekä vapauttaa vapaaehtoisille aikaa itse toimintaan. Hyvä ja johdonmukainen johtaminen lisää myös aktiivitoimijoiden tyytyväisyyttä toimia omissa rooleissaan.

TOIMINTA

Isäkaveri
Isä-lapsikerho
Keräykset ja kampanjat Kirpputorit
Kylämummit ja -vaarit
Lasten juhlatarvikkeiden lainaus Lastenhoitoapu
Perhekahvilat
Perhekummit
Perheliikunta
Ruoka-apu
Soitonopetus
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille

Isäkaveri

Isäkaveritoiminnan tarkoituksena on isyyden tukeminen ja isien roolin vahvistaminen. Tarkoituksena on tukea toimintamahdollisuuksia isänä sekä toisten isien vertaiskokemusta, kantasuomalaisten ja maahanmuuttajaisien suomen kielen vahvistamista ja verkostojen kehittämistä. Toiminta vähentää ennakkoluuloja ja tekee eri kulttuureita tutuiksi.

Pyrimme omalla viestinnällämme vaikuttamaan myönteisen ilmapiirin syntymiseen, sekä löytämään uusia henkilöitä mukaan toimintaan – sekä maahanmuuttajaisiä, että vapaaehtoisia kantasuomalaisia isiä. Tuemme omalla toiminnallamme MLL Uudenmaan piirin Isäkaveri-toimintaa.

Isä-lapsikerho

Isä-lapsikerhossa tavataan muita isiä ja lapsia sekä puuhataan rennolla ”äijämeinigillä”. Toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heidän isilleen.

Kynnys toimintaan pidetään mahdollisimman matalana. Haluamme, että osallistujat voivat tuoda ja toteuttaa ideoitaan sekä vaikuttaa toimintaan. Tässä maksuttomassa ryhmässä isät ja lapset puuhaavat yhdessä erilaisia asioita itse suunnittelemansa toimintaohjelman mukaisesti: ulkoillaan, pelataan, leikitään ja musisoidaan yhdessä. Omalla kotiseudulla on paljon koettavaa ja tekemistä, josta isät voivat nauttia yhdessä pienten lastensa kanssa - ”ei mennä merta edemmäksi kalaan”. Isä-lapsikerho kokoontuu joka toinen viikko Korson asukaspuistossa.

Keräykset ja kampanjat

Osallistumme MLL:n järjestämiin kansallisiin keräyksiin mahdollisuuksien mukaisesti. Aktivoimme omia aktiivejamme osallistumaan esim. Lapset ensin -keräykseen.

Haemme Hyvä Joulumieli -lahjakortteja alueemme vähävaraisten perheiden tueksi. Jaamme kortit alueen neuvoloiden sekä seurakunnan perhetyön kautta.

Kirpputorit

Tarjoamme perheille mahdollisuuden päästä ostamaan ja myymään lastenvaatteita ja tavaroita järjestämällä lapsiperheiden kirpputoreja 2-4 kertaa vuodessa. Pöytien hinnat ovat edulliset. Järjestämme toimintaa yhteistyössä esim. Korson seurakunnan ja Monitoimikeskus Lumon kanssa.

Pidämme yllä MLL Korso-Koivukylän Facebook-kirpputoria, joka perustamisesta 2016 on nopeasti saavuttanut alueen vanhempien suosion.

Kylämummit ja -vaarit

Koordinoimme Kylämummi- ja vaaritoimintaa alueellamme. Vapaaehtoiset kylämummit ja -vaarit voivat toimia esim. päiväkodeissa, perhekahviloissa, kouluissa ja kerhoissa, sekä erilaisissa perheitä kokoavissa tilaisuuksissa. Järjestämme myös Lukumummi ja -vaari toimintaa yhteistyössä MLL Uudenmaan piirin kanssa.

Lasten juhlatarvikkeiden lainaus

Järjestämme lasten juhlatarvikkeiden lainausta yhteistyössä Korso-Seuran kanssa. Jäsenillä on lainattavissa esim. isoa ja pientä pomppulinnaa, hattarakonetta, popcorn-konetta, pehmisjäätelökonetta, suklaaputousta, vohvelirautaa, jne.

Lastenhoitoapu

Tarjoamme MLL:n lastenhoitoapua, jonka toiminta alueellamme koordinoidaan täysin MLL Uudenmaan piirin toimesta. Teemme palvelua tutuksi, sekä pyrimme omalla toiminnallamme löytämään uusia lastenhoitajia mukaan toimintaan.

Perhekahvilat

Tarjoamme perhekahviloissa kaikille lapsiperheille mm. lämminhenkistä yhdessäoloa, alustettuja keskusteluita, sekä ohjelmaa vanhemmille ja ohjattua toimintaa lapsille. Vapaan oleskelun lisäksi pyrimme järjestämään perhekahviloissa, esim. musiikkileikkihetkiä, tuote-esittelyjä ja asiantuntijavierailuja – kävijöiden toiveita kuunnellen. Tarjoamme aamu- tai välipalaa erittäin edulliseen hintaan.

Korson perhekahvila Korson iltaperhekahvila Mikkolan perhekahvila Nikinmäen perhekahvila

Korso-Koivukylän alueella on ominaista alueen laajuus ja hajanaisuus – asuintaajamat sijaitsevat pitkienkin matkojen päässä toisistaan ja Korson keskustasta. Tästä syystä on mielestämme tärkeää järjestää toimintaa eri puolilla aluettamme. Pidämme perhekahviloita Nikinmäessä seurakunnan tiloissa, ja Mikkolassa sekä Korson keskustassa nuorisotoiminnan tiloissa.

Koivukylässä avoimen päiväkodin tiloissa ja samanaikaisesti avoimen kanssa toiminut maanantaikahvila lakkautettiin kevään 2018 jälkeen. Tavoitteenamme on saada Koivukylään uusi iltaperhekahvila 2019. Iltaperhekahvila-toimintaa järjestämme myös Korson asukaspuiston tiloissa.

Ryhmien vapaaehtoisvetäjillä on mahdollisuus saada koulutusta MLL Uudenmaan piirin järjestämissä koulutustilaisuuksissa.

Perhekummit

Tarjoamme MLL:n perhekummeja. Toiminta alueellamme koordinoidaan täysin MLL Uudenmaan piirin toimesta. Teemme palvelua tutuksi, sekä pyrimme omalla toiminnallamme löytämään uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Järjestämme tutustumisillan perhekummitoimintaan yhteistyössä MLL Uudenmaan piirin kanssa.

Perheliikunta

Perheliikuntavuorolla vanhemmat pelaavat ja liikkuvat yhdessä lasten kanssa omatoimisesti ja rennosti ilman suorituspaineita. Liikuntavuoro on kiva ja maksuton tapa päästä liikkumaan ja kohottamaan myös omaa kuntoa. Samalla lapset oppivat pelien sääntöjä, tutustuvat eri lajeihin, näkevät pelitekniikkaa sekä kehittyvät ryhmässä toimimisessa.

Järjestämme maksutonta perheliikuntaa Ruusuvuoren koululla lauantaisin. Sali jaetaan tilanteen ja ikäryhmän mukaan. Lasten vanhemmille on käytössä myös koulun kuntosali lauantailiikuntavuoron aikana. Myös Kulomäen koululla maanantai-iltaisin aloitettua toimintaa jatketaan. 2019 hankitaan tarvittaessa lisää lasten liikuntavälineitä perheliikunnan käyttöön.

Ruoka-apu

Haemme alueen K-kaupoista hävikkiruokaa (mm. leipiä ja maitotuotteita, joissa parasta ennen -päiväys samana tai edellisenä päivänä) ja jaamme sitä kaikille lapsiperheille perhekahviloissa, perheliikunnassa sekä asukaspuistossa. Pyrimme toiminnallamme vähentämään kaatopaikalle päätyvän syömäkelpoisen ruoan määrää - ruoka on mielestämme liian hyvää hukattavaksi!

Soitonopetus

Järjestämme pianon ja viulun soitonopetusta mm. Kulomäen, Rekolan, Leppäkorven ja Päiväkummun kouluilla ammattitaitoisten opettajien toimesta. Soitonopetukset tapahtuvat yksityisopetuksena. Lukukauden päätteeksi järjestetään konsertit Lumosalissa Monitoimikeskus Lumossa.

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille

Etsimme suomea puhuvia naisia ystäviksi maahan muuttaneille äideille. Toiminta tukee maahan muuttaneiden äitien kotoutumista ja kielen oppimista sekä tutustuttaa heidät suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Ystävyys vähentää yksinäisyyttä, auttaa kotoutumaan uuteen kotimaahan, tukee kielen oppimista, rohkaisee laajentamaan elinympäristöä, sekä tutustuttaa uuteen kulttuuriin.

Pyrimme omalla viestinnällämme vaikuttamaan myönteisen ilmapiirin syntymiseen, sekä löytämään uusia henkilöitä mukaan toimintaan – sekä maahanmuuttajaäitejä, että vapaaehtoisia kantasuomalaisia naisia. Tuemme omalla toiminnallamme MLL Uudenmaan piirin Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toimintaa.

Muu toiminta

Pyrimme järjestämään lyhyempiaikaisia kursseja ja kerhoja alueemme tarpeiden mukaan eri ikäisille lapsille. Haemme jatkuvasti vapaaehtoisia mukaan toimintaan ja olemme avoimia uusille toimintamuodoille.

Järjestämme alueen lapsiperheille maksutonta ohjelmaa ja tapahtumia, kuten vuonna 2015 ensimmäistä kertaa järjestetyn ja nyt jo vakiintumassa olevan Liiku ja Leiki -lastenliikuntatapahtuman myös vuoden 2019 kesäkuussa.

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Korson alueen muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton liikuntatapahtuma. Osallistumme myös mahdollisuuksien mukaan lähialueiden tapahtumiin, joissa lapsiperheet ovat liikkeellä. Pidämme yhteyttä alueen lastenneuvoloihin ja annamme tukea ja avustusta mm. vauva- ja perhevalmennusryhmien kokoontumisia tukemalla sekä lelulahjoituksilla.

YHTEISTYÖ JA VAIKUTTAMINEN

Pyrimme olemaan vahva vaikuttaja alueellamme. Tunnistamme oman merkityksemme yhtenä Suomen suurimmista MLL yhdistyksistä ja pyrimme edelleen kasvattamaan toimintaamme ja jäsenmääräämme. Toimimme lapsiperheiden hyväksi myös kansalaisvaikuttamisen kautta.

Jäsenet

Pidämme aktiivisesti yhteyttä jäseniimme Facebook-sivujemme, sähköisten jäsenkirjeiden sekä yhdistyksen 2018 uudistettujen kotisivujen kautta. Tehostamme edelleen viestintää ja pyrimme parempaan näkyvyyteen alueellamme.

MLL

MLL Korso-Koivukylän edustajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan liiton ja Uudenmaan piirin järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin. Yhdistyksen edustajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan myös MLL Uudenmaan piirin sääntömääräisiin kokouksiin. Liiton ja piirin taholta tulevista asioista tiedotetaan hallituksen jäsenille ja tarvittavin osin toimihenkilöille.

Pidämme yhteyttä myös muihin Vantaan alueen yhdistyksiin ja pyrimme aktiivisesti kehittämään yhdistysten välistä yhteistyötä.

2019 MLL Uudenmaan piirin hallituksessa jatkaa hallituksemme jäsen Mika Jokinen (vahvistuu syyskokouksen jälkeen).

Vantaan kaupunki

Seuraamme kaupungin ja viranomaisten päätöksiä ja otamme niihin tarvittaessa kantaa. Teemme yhteistyötä alueellamme toimivien tukioppilaiden kanssa erilaisissa tapahtumissa ja tukemalla mahdollisuuksiemme mukaan tukioppilastoimintaa. Jaamme keväisin stipendejä 4.-luokkalaisille ja 8.-luokkalaisille alueemme kouluissa.

Muut

Tavoitteena on kirjoittaa Vantaan Sanomien kumppanuussivustolle, jonne meillä on mahdollisuus kirjoittaa ajankohtaisista asioista, sekä tehdä ilmoituksia tapahtumistamme.

HALLINTO JA TALOUS

Jatkamme 2018 aloitettua hallinnon ja viestinnän kokonaisuuden muutosta, jossa erilaisin viestinnän ja toiminnan johtamisen ja ohjaamisen keinoin haetaan yhdistykseen entistäkin parempaa hallinnon laatua. Hyvä hallinto ja toimivat prosessit ml. toimihenkilöiden ohjeet varmistavat toiminnan laatua, sekä esim. jatkuvuutta henkilövaihdoksissa. Kun toistuvat prosessit ja rutiinit hoidetaan yhdessä sovituilla tavoilla, näkyy se laadukkaana toimintana jäsenille ja yhteistyökumppaneille, sekä vapauttaa vapaaehtoisille aikaa itse toimintaan. Hyvä ja johdonmukainen johtaminen lisää myös aktiivitoimijoiden tyytyväisyyttä toimia omissa rooleissaan.

Yhdistys pitää sääntömääräiset kokoukset ja hallitus kokoontuu tarpeen mukaan noin 10 kertaa vuodessa. Yhdistys anoo Vantaan kaupungilta avustusta toimintansa tukemiseksi.

Vapaaoppilaspaikat, ilmaiset muskarit perhekahviloissa

Yhdistys sai vuonna 1999 testamenttilahjoituksen, joka osoitettiin vähävaraisten lasten musiikkitoiminnan tukemiseen. Tämän testamentin mukaisesti meillä on mahdollisuus tarvittaessa tarjota vapaaoppilaspaikkoja musiikkikerhoihimme ja soitonopetukseen vähävaraisten perheiden lapsille. Lisäksi tarjoamme perhekahviloissamme kävijöille muskarituokioita. Edellisen muskarinvetäjän lopetettua ja muskareiden siksi oltua tauolla, pyrimme 2019 järjestämään jälleen muskarituokioita.

Tekijät 2016

Marja Tamm, Helena Peltola, Juha Liukkonen, Helen Josefsson, Rauni Jääskeläinen, Janika Karvonen, Pia Högström, Marjo Bäckanda, Katriina Passila, Heli Mäkelä, Henna Pentikäinen ja Sanna Lamminaho.

Hallitus 2017

Helen Josefsson, Marja Tamm, Helena Peltola, Juha Liukkonen, Janika Karvonen, Marjo Bäckanda, Katriina Passila, Heli Mäkelä, Henna Pentikäinen ja Sanna Lamminaho, Henna Hyvönen, Sami Moilanen. Varajäsenet: Rauni Jääskeläinen, Taruanne Lindevall, Mika Jokinen, Antti Jouppila, Sanni-Kaisa Kaunislehto ja Heidi Sarkimaa.

Hallitus 2018

Helen Josefsson, Mika Jokinen, Mirella Niemisalo, Janika Karvonen, Taruanne Lindevall, Katriina Passila, Sanni-Kaisa Kaunislehto, Marja Tamm, Sami Moilanen, Juha Liukkonen, Henna Hyvönen ja Henna Pentikäinen. Varajäsenet: Rauni Jääskeläinen, Helena Peltola, Heli Mäkelä, Heidi Sarkimaa ja Antti Jouppila

Hallitus 2019

Josefsson Helen, Hakala Kirsi, Hyvönen Henna, Jokinen Mika, Karvonen Janika, Lindevall Taruanne, Kononen Nicoletta, Niemisalo Mirella, Passila Katriina, Sarkimaa Heidi, Sorvala Karoliina, Tamm Marja. Varajäsenet: Jääskeläinen Rauni, Kaunislehto Sanni-Kaisa.