Yhdistyksen hallituksen ja toimihenkilöiden rekisteriseloste

Yhdistyksen hallituksen ja toimihenkilöiden rekisteriseloste

Päivitetty 29.3.2019

Rekisterinpitäjä

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Korso-Koivukylän yhdistys ry ylläpitää rekisteriä julkisella verkkosivulla osoitteessa: https://korso-koivukyla.yhdistysavain.fi/ 

Rekisterin nimi

Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Puheenjohtaja Helen Josefsson
helen.josefsson@vantaa.fi
050 345 9880

Rekisterin käyttötarkoitus

Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt -rekisteriin tallennetaan tietoja, joita tarvitaan yhdistyksen hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden vastuualueiden ja yhteystietojen viestimiseen yhdistyksen jäsenille tai yhdistyksen kanssa asioiville tahoille.

Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:

 • Etunimi*
 • Sukunimi*
 • Sähköpostiosoite**
 • Salasana****
 • Matkapuhelinnumero**
 • Yhteystieto*
 • Lähiosoite***
 • Postinumero***
 • Postitoimipaikka***
 • Rooli yhdistyksessä*
 • Vastuualue tai tehtävä 1*
 • Vastuualue tai tehtävä 2*

*Näkyy julkisesti verkkosivuilla, sekä yhdistyksen hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden sivuilla (edellyttää sisäänkirjautumista)

**Näkyy yhdistyksen hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden sivuilla (edellyttää sisäänkirjautumista)

***Näkyy yhdistyksen hallituksen jäsenille (edellyttää sisäänkirjautumista)

****Näkyy vain jokaiselle itselleen

Jokainen rekisterissä oleva ylläpitää kaikkia muita tietoja itse, paitsi Rooli yhdistyksessä ja Vastuualue 1-2. Niitä ylläpitää yhdistyksen hallitus. Vastuualue 1-2 -kohdat pitävät sisällään julkisesti näytettäviä tietoja, jotka voivat olla esim:

 • Isäkaveritoiminta
 • Isä-lapsikerhot 
 • Kirpputorit 
 • Koivukylän perhekahvila 
 • Korson iltaperhekahvila 
 • Korson perhekahvila
 • Kylämummit ja -vaarit 
 • Leinelän perhekahvila
 • Lukumummit ja -vaarit
 • Mikkolan perhekahvila 
 • Nikinmäen perhekahvila 
 • Perhekummitoiminta 
 • Perheliikunta, Kulomäen koulu 
 • Perheliikunta, Ruusuvuoren koulu 
 • Ystäväksi maahanmuuttajaäidille

Jokainen rekisteriin hyväksyttävä yhdistyksen hallituksen jäsen tai toimihenkilö merkitään yhdistyksen hallituksen toimesta johonkin seuraavista jäsenryhmistä (yksi tai useampi):

 • Pääkäyttäjät
 • Hallitus
 • Toimihenkilöt
 • Perhekahvilavastaavat
 • Perheliikuntavastaavat
 • Kylämummit ja -vaarit

Lisäksi rekisterissä on tieto, onko siellä olevan jäsenen tila aktiivinen, vai ei aktiivinen.

Pääkäyttäjillä on pääsy kaikkiin rekisterin tietoihin (ei henkilökohtainen salasana). Pääkäyttäjiä ovat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja käytetään vain yhdistyksen omassa julkisessa ja sisäisessä viestinnässä, eikä niitä ilman toimihenkilön kirjallista tai sähköisesti antamaa suostumusta luovuteta järjestön ulkopuolelle muuhun tarkoitukseen. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle. Tietoja käytetään vain järjestön omassa toiminnassa.

Rekisteritietojen suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan. Kaikki tiedot säilytetään asianmukaisesti suojatuilla palvelimilla, jotka sijaitsevat Suomessa.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisterinpitäjän (MLL:n keskusjärjestö) on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden toteuttamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä rekisteristä vastaavaan henkilöön (ks. tiedot yllä) tai Yhdistysnetin ylläpitoon yhdistysnetti@mll.fi.