Yleinen tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittely

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Korso-Koivukylä yhdistys ry

1. Rekisterinpitäjä

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Korso-Koivukylän yhdistys ry
Y-tunnus: 0996193-2

https://www.mll.fi/yhdistykset/mannerheimin-lastensuojeluliiton-korso-koivukylan-yhdistys-ry/ 

2. Yhteyshenkilö

Helen Josefsson
Sähköposti: helen.josefsson(at)vantaa.fi

Puhelin: 050 345 9880


https://korso-koivukyla.mll.fi/tietoa-yhdistyksesta/yhdistyksen-hallitus/

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

MLL Korso-Koivukylän yhdistys käsittelee henkilötietoja seuraaviin asioihin liittyen:

  • Ilmoittautumiset kerhoihin ja soitonopetukseen
  • Ilmoittautumiset maksullisiin tapahtumiin (esim. kirpputorit)
  • Ilmoittautumiset ei-maksullisiin tapahtumiin ja yksittäiset kyselyt
  • Viestintä ja markkinointi
  • Jäsenviestintä

4. Henkilötietojen käsittelijät, joille henkilötietoa siirretään

Ilmoittautumiset kerhoihin ja soitonopetukseen:
Google LLC (Google Forms)

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043

USA
https://www.google.com/contact/

Ilmoittautumiset maksullisiin tapahtumiin (esim. kirpputorit):
Holvi Payment Services Oy

Lapinlahdenpolku 8

00180 Helsinki


https://support.holvi.com/hc/fi/articles/202260402-Tietosuojaseloste

Ilmoittautumiset ei-maksullisiin tapahtumiin ja yksittäiset kyselyt:
Avoine Oy (Yhdistysavaimella toteutetut verkkosivut)
Hämeenkatu 7 B (PL 195)

33100 Tampere


https://www.yhdistysavain.fi/yhteystiedot/

Jäsenviestintä:
Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL), jäsenrekisterissä yhteisrekisterinpitäjyys
PL 141

00531 Helsinki

Puhelin: 075 32451


https://www.mll.fi/tietosuojaselosteet/

https://www.mll.fi/mannerheimin-lastensuojeluliiton-yleinen-tietosuojaseloste/

Yhteyshenkilö: Hanna Hokka
Sähköposti: 
hanna.hokka(at)mll.fi

Puhelin: 075 3245 581

5. Henkilötietojen säilytysaika

Tapahtumat: 
henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröiden tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi, enintään 2 vuoden ajan. Maksutietoja käsitellään kirjanpitoaineiston yhteydessä ja ne säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

Suostumuksensa antaneiden sähköpostiosoitteet säilytetään markkinointiviestintää varten, kunnes suostumus perutaan. Kyselyihin osallistuneiden tiedot säilytetään vain siinä tapauksessa, että nämä ovat osallistuneet arvontoihin tms. ja ne poistetaan arvonnan suorittamisen jälkeen.

6. Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat tapahtumiin ja kyselyihin osallistujat sekä markkinointiviestintäluvan antaneet.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan liittyen annetut tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattaa sisältää mm. seuraavia tietoja: 

  • sähköposti
  • puhelinnumero
  • osoite
  • syntymäaika
  • allergiatiedot

Lisäksi maksullisessa tapahtumista tallennetaan maksutiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Osallistujan ilmoittamat tiedot.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa MLL:n sisällä, sekä tapahtuman sidosryhmien kesken. Digitaalisessa muodossa tallennettujen tietojen palvelinympäristöjen toimittajat ja niiden alihankkijat saattavat käsitellä Henkilötietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. 

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 7.1.2020.