Ystäväksi maahanmuuttajaäidille

Naiset voivat tavata toisiaan esimerkiksi leikkipuistossa, kävelyllä, retkellä, kaupassa asioilla tai vaikka jommankumman kotona. 

Vapaaehtoistoimintaan voi halutessaan ottaa omat lapset mukaan, sillä tarkoituksena on nähdä maahanmuuttajaäitiä arkisissa ympyröissä.

Jokainen ystävyyssuhde aloitetaan tapaamisella, jossa ovat läsnä maahanmuuttajaäiti, vapaaehtoinen sekä MLL:n koordinaattori.

Tule mukaan ja tutustu uusiin ihmisiin! 

Sinustako vapaaehtoinen ystävä?

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri etsii suomea puhuvia naisia ystäviksi maahan muuttaneille äideille.

Toiminta tukee maahan muuttaneiden äitien kotoutumista ja kielen oppimista sekä tutustuttaa heidät suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. 

Ystävyys

  • vähentää yksinäisyyttä
  • auttaa kotoutumaan uuteen kotimaahan
  • tukee kielen oppimista
  • rohkaisee laajentamaan elinympäristöä
  • tutustuttaa uuteen kulttuuriin

Ystävän saaneet maahanmuuttajanaiset ovat saaneet toiminnasta tukea arkeensa ja he kokevat osallisuutensa uudessa kotimaassaan lisääntyneen.