Kylämummit ja -vaarit

Läsnä lasten arjessa

Kylämummit ja -vaarit -toiminnassa mummi- ja vaari-ikäisillä on mahdollisuus toimia vapaaehtoisina isovanhempina lasten ja nuorten parissa. 

Kylämummiksi tai -vaariksi voi ryhtyä kuka tahansa lasten kanssa olemisesta kiinnostunut luotettava aikuinen. Kylämummilta tai -vaarilta ei vaadita mitään erityistaitoja - riittää että haluaa puuhata lasten kanssa ja olla läsnä.

Kylämummit ja -vaarit toimivat esim. perhekahviloissa, päiväkodeissa ja kerhoissa.

Koulumummi ja -vaari tekee vapaaehtoistyötä koulussa

Koulumummit ja -vaarit ovat vapaaehtoisia, jotka ovat läsnä koulujen arjessa. He ovat mukana oppilaiden koulupäivässä auttamassa ja kuuntelemassa. 

Koulumummit ja -vaarit osallistuvat koulupäivään opettajien kanssa yhdessä sovitulla tavalla vapaaehtoiselle sopivan aikataulun puitteissa. He voivat esimerkiksi touhuta lasten kanssa välitunneilla, avustaa opettajaa tunneilla tai olla vain läsnä turvallisena aikuisena koulupäivän aikana. Tehtävänä ei kuitenkaan ole korvata koulujen ammattitaitoista henkilökuntaa.

Koulumummien ja -vaarien läsnäolo auttaa luomaan kouluympäristöstä turvallisemman paikan ja omalta osaltaan vähentää koulukiusaamista.

Koulussa vieraileva koulumummi tai -vaari on lapsille tärkeä aikuinen, jota on helppo lähestyä ja joka luo rauhallista, turvallista ja välittävää ilmapiiriä koko koululle. 

Kaikilla kouluikäisillä ei ole isovanhempia tai he asuvat kaukana. Koulumummien ja -vaarien läsnäolo kouluissa rakentaa sukupolvien välistä vuorovaikutusta ja antaa mahdollisuuden eri sukupolvien kohtaamiselle arjessa.

Tule mukaan toimintaan!

Useat Korso-Koivukylän suuralueen päiväkodit ovat osoittaneet kiinnostusta kylämummi ja -vaaritoimintaan, joten sinua kaivataan mukaan toimitaan!

MLL Korso-Koivukylässä toimii vapaaehtoisina toistakymmentä kylämummia ja vaaria. Jotkut mummeista ja vaareista käyvät tapaamassa lapsia kerran viikossa, jotkut useammin tai harvemmin. 

Oman tilanteen mukaan!

Jokainen voi osallistua oman elämäntilanteensa ja voimiensa mukaan. Voit valita itsellesi parhaiten sopivan tavan toimia, ja voit päättää, kuinka paljon käytät toimintaan aikaa. 

On tärkeää, että toiminta tuottaa kaikille osapuolille iloa ja hyvää mieltä. Vapaaehtoisille  järjestetään myös vertaistapaamisia, tukea ja ohjausta.

Minne menetkin, olet varmasti odotettu vieras!

Yhdistyksen puheenjohtaja

Helen Josefsson 050 345 9880