Kutsu MLL Korso-Koivukylän syyskokoukseen 20.12.2022

13.12.2022

MLL Korso-Koivukylän sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 20.12.2022 klo 19.30.

Paikka: Etäyhteyksin. Virallinen kokouspaikka on ulkona, Raskinpolun päädyssä olevalla kentällä, Havukosken kuntoradan vieressä. Käyntiosoite Raskinpolku 2, 01360 Vantaa. Suosittelemme ja pyydämme osallistumaan kokoukseen etänä. Pyydämme ennakkoilmoittautumista 20.12. klo 12 mennessä osoitteeseen korso-koivukylan.yhdistys@mll.fi 

Toimitamme kokouspäivänä ilmoittautumisen yhteydessä kertomaasi sähköpostiosoitteeseen linkin, jolla pääset mukaan etäkokoukseen. Alustana käytetään todennäköisesti Teamsia. Jos et ilmoittautumisesta huolimatta saa linkkiä 20.12. klo 17 mennessä, otathan yhteyttä pj Heleniin, puh 050 345 9880.

ESITYSLISTA

1.   Kokouksen avaus
2.   Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3.   Pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta
4.   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5.   Valitaan hallituksen puheenjohtaja kolmivuotiskaudelle 2023-2025, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
6.   Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten/eroa pyytäneiden tilalle
7.   Valitaan kalenterivuodeksi 2023 (korjaus, aiemmin luki vahingossa 2022) tilintarkastajaksi KHT-yhteisö tai yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1)
varatilintarkastaja tilintarkastuslain mukaisesti tai kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja.
8.   Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kalenterivuodeksi 2023
9.   Vahvistetaan varsinaisen jäsenen vuotuisen jäsenmaksun suuruus sekä kannatusjäsenen vuotuinen jäsenmaksu
10. Valitaan edustajat piirin ja liiton kokouksiin
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat (ei muita asioita)
12. Kokouksen päättäminen

 
Lämpimästi tervetuloa!

MLL Korso-Koivukylän yhdistyksen hallituksen puolesta,
Helen Josefsson
puheenjohtaja
050 345 9880