Viimeinen kuulutus: Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 13.12. klo 17

13.12.2019

MLL Korso-Koivukylän 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: pe 13.12.2019 klo 17

Paikka: Ravintola Olohuone (Maakotkantie 19, 01450 Vantaa, Korso)

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta
 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
 6. Valitaan kalenterivuodeksi 2020 tilintarkastajaksi KHT-yhteisö tai yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja tilintarkastuslain mukaisesti tai kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja yksi (1) varatoiminnantarkastajaa
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kalenterivuodeksi 2020
 8. Vahvistetaan varsinaisen jäsenen vuotuisen jäsenmaksun suuruus sekä kannatusjäsenen vuotuinen jäsenmaksu
 9. Valitaan edustajat piirin ja liiton kokouksiin
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat (ei muita asioita)
 11. Kokouksen päättäminen

Lämpimästi tervetuloa!

MLL Korso-Koivukylä
Hallitus