Toimintasuunnitelma 2020 

JOHDANTO

Toimintasuunnitelma sisältää osiot:

 1. JUHLAVUOSI 2020
 2. OMA TOIMINTA
 3. YHTEISTYÖ JA VAIKUTTAMINEN
 4. HALLINTO JA TALOUS

1. JUHLAVUOSI 2020

Vuonna 2020 juhlitaan yhdessä! Mannerheimin Lastensuojeluliitto täyttää 100 vuotta ja yhdistys täyttää 75 vuotta!

Juhlavuosi on meille kaikille yhteinen juhla! Me olemme mukana tarinassa, joka on muuttanut ja muuttaa Suomea. MLL on merkittävä osa suomalaista kansalaisjärjestöhistoriaa, nykypäivää ja tulevaisuutta!

Juhlavuoden teema on mukaan kutsuminen!

Mannerheimin Lastensuojeluliitto perustettiin sata vuotta sitten perustamisjulistuksella, jossa jokaista suomalaista pyydettiin ottamaan lapsen asia sydämen asiakseen. Nyt 100 vuotta myöhemmin haluamme jälleen kohdentaa juhlavuoden tuoman valokeilan lasten hyvinvointiin meidän kaikkien yhteisenä asiana.

MLL on juhlamielellä  koko vuoden 2020 ja se näkyy mm. MLL:n viestinnässä heti vuoden alusta alkaen jolloin lanseeraamme juhlavuoden. Juhlinta huipentuu juhlaviikolla MLL:n varsinaisen syntymäpäivän 4.10.2020 ympärillä. 

Juhlavuosi täynnä monenlaista toimintaa!

Liiku ja leiki -lasten liikuntatapahtuma

Vuoden tauon jälkeen Liiku ja leiki -lastentapahtuma järjestetään jälleen kesäkuussa 2020. MLL:n juhlavuoden teeman mukaisesti yhteistyöhön toteuttamaan tapahtumaa kutsutaan mukaan monipuolisesti eri järjestöjä ja toimijoita. Itse tapahtumaan kutsutaan mukaan ihan kaikki!

Korso-Koivukylän lastenjuhlat - "Vuosisadan juhlat"

MLL Korso-Koivukylä järjestää ja koordinoi omalla alueellaan sunnuntaina 4.10.2020 Korso-Koivukylän suuren lastenjuhlan, johon kutsutaan kaikki alueen lapset ja perheet! Juhla on avoin ja maksuton, sekä suunnattu alueen eri-ikäisille lapsille ja heidän perheilleen. 

MLL:n syntymäpäiväviikolla 28.9.-4.10.2020 perhekahviloissa ja perheliikunnassa teemapäivät

Yhdistyksen perhekahviloissa ja perheliikunnassa järjestetään MLL:n syntymäpäiväviikolla 28.9.-4.10.2020 erityiset avoimien ovien päivät, joihin kutsutaan mukaan tuttujen kävijöiden seurassa myös uusia vanhempia ja lapsia. Toteutus suunnitellaan yhdessä perhekahvila- ja perheliikuntavastaavien ja -ohjaajien kanssa.

Toimikunta valmistelemaan juhlavuoden toimintaa ja näkyvyyttä

Yhdistys nimeää oman toimikunnan valmistelemaan juhlavuoden toimintaa. Työryhmä käynnistää työskentelyn 1/2020.

Toimikunta mm. valmistelee vapaaehtoisuuden polut kuntoon. Sen myötä yhdistyksessä tiedetään mitä tapahtuu, kun MLL:n toiminnasta (ja juhlavuodesta) innostunut uusi ihminen haluaa mukaan yhdistyksen vapaaehtoiseksi. Kuka hänet ottaa yhdistyksessä vastaan ja pitää huolen siitä, että kiinnostunut ihminen löytää paikkansa yhdistyksen vapaaehtoisjoukossa. Millaisia tehtäviä, isoja ja pieniä, on tarjolla.

Teemme lastenjuhlien ja eri tapahtumien toteutuksessa yhteistyötä mahdollisimman monipuolisesti eri toimijoiden ja yhteistyöjärjestöjen kanssa.

Kekkerikamut-ryhmä

MLL Korso-Koivukylän hallitus nimeää edustajan MLL:n valtakunnalliseen kekkerikamu-ryhmään suunnittelemaan vuosisadan lastenjuhlaa. 

Juhlavuoden viestintä

Osana juhlavuoteen valmistautumista MLL:n kattojärjestön visuaalinen ilme päivitetään vuonna 2019. Uudistunut ilme lanseerataan paikallisjärjestöille alkuvuodesta 2020.

Juhlavuodelle luodaan slogan sekä tunnus ja sen käytölle ohjeistukset. Tämän myötä myös MLL Korso-Koivukylän visuaalinen ilme uudistetaan.

Yhdistys hyödyntää juhlavuotta ja niiden teemaa kaikessa viestinnässään läpi vuoden 2020. Juhlavuoden viestinnän tavoite on tuottaa laajalle joukolle suomalaisia tunne, että MLL on meidän yhteinen asiamme. Tarina, jonka osa moni tuntee olevansa ja haluaa olla tulevaisuudessa.  

Pyydämme alueen asukkailta, yhteisöiltä ja yrityksiltä MLL Korso-Koivukylään liittyviä muistoja ja tarinoita, joita tuomme esille sivuillamme ja somessa pitkin vuotta. 

Juhlavuoden teema on mukaan kutsuminen. Juhlavuoden teema kiteytyy syksyn aikana sloganiksi ja valmiiksi materiaaleiksi, joita myös MLL Korso-Koivukylä käyttää viestinnässään.

Hyödynnämme juhlavuotta erityisesti kasvattaaksemme ja lujittaaksemme

 • Jäsenyyksiä
 • Lahjoituksia
 • Kumppanuussopimuksia
 • Vapaaehtoistyötä MLL:ssa

2. OMA TOIMINTA

Painotus vapaaehtoispohjalta järjestettäviin toimintoihin!

MLL Korso-Koivukylän toiminnan painopiste on muutaman viime vuoden sisällä siirtynyt maksullisista jumpista ja kursseista yhä vahvemmin kohti vapaaehtoistyön pohjalta järjestettävää matalan kynnyksen maksutonta toimintaa. Haluamme esim. panostaa maksuttomaan perheliikuntaan, jotta kaikilla alueen lapsiperheillä olisi mahdollisuus osallistua siihen riippumatta perheen taloudellisesta tilanteesta. Maksullinen soitonopetus on hinnoiteltu matalaksi ja perhekahviloissa on tarjolla aamu- tai välipalaa edulliseen omakustannehintaan.

Panostamme erityisesti perhekahvilatoimintaan, perheliikuntaan, kerhotoimintaan, kylämummit ja -vaarit -toimintaan, soitonopetukseen, kirppistoimintaan sekä erilaisiin tapahtumiin. 

Pyrimme löytämään myös uusia toimintamuotoja, jotka edistävät lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia alueellamme. Tällaisia ovat esim. vuodelle 2020 suunnitellut vertaistukea antavat teema-perhekahvilat (esim. keskoslasten perheille suunnattu perhekahvila). 

Suunnitelmissa on myös taiteenopetuksen kokonaisuuden monipuolistaminen ohjatun muskari- ja taidekerhotoiminnan avulla. 

Monipuoliseen toiminnan kokonaisuuteen haetaan avustusta Vantaan Kaupungilta.

Yhdistyksen perustoimintoja

 • Isä-lapsikerho
 • Kirpputorit
 • Kylä/lukumummit ja -vaarit
 • Perhekahvilat
 • Perheliikunta
 • Ruoka-apu
 • Soitonopetus

Isä-lapsikerho

Isä-lapsikerhossa tavataan muita isiä ja lapsia. Maksuttomassa kerhossa puuhataan yhdessä erilaisia asioita osallistujien toimesta tehdyn toimintasuunnitelman mukaisesti. Haluamme, että osallistujat voivat tuoda ja toteuttaa ideoitaan sekä vaikuttaa toimintaan!  

Toiminta on tarkoitettu lapsille ja heidän isilleen. Kynnys mukaantuloon toimintaan pidetään mahdollisimman matalana. 

Kirpputorit

Tarjoamme perheille mahdollisuuden päästä ostamaan ja myymään lastenvaatteita ja tavaroita järjestämällä lapsiperheiden kirpputoreja 2-4 kertaa vuodessa. Pöytien hinnat ovat edulliset. 

Pidämme myös yllä suosittua MLL Korso-Koivukylän Facebook-kirpputoria.

Kylä/lukumummit ja -vaarit

Koordinoimme Kylämummi- ja vaaritoimintaa alueellamme. Vapaaehtoiset kylämummit ja -vaarit voivat toimia esim. päiväkodeissa, perhekahviloissa, kouluissa ja kerhoissa, sekä erilaisissa perheitä yhdistävissä tilaisuuksissa. 

Järjestämme myös Lukumummi ja -vaari toimintaa yhteistyössä MLL Uudenmaan piirin kanssa.

Perhekahvilat

Tarjoamme perhekahviloissa kaikille lapsiperheille mm. lämminhenkistä yhdessäoloa, alustettuja keskusteluita, sekä ohjelmaa vanhemmille ja ohjattua toimintaa lapsille. 

Vapaan oleskelun lisäksi pyrimme järjestämään perhekahviloissa, esim. musiikkileikkihetkiä, tuote-esittelyjä ja asiantuntijavierailuja – kävijöiden toiveita kuunnellen. Tarjoamme aamu- tai välipalaa erittäin edulliseen hintaan.

Korso-Koivukylän alueelle on ominaista sen laajuus ja hajanaisuus – asuintaajamat sijaitsevat pitkienkin matkojen päässä toisistaan. Mielestämme on tärkeää järjestää toimintaa eri puolilla koko suuraluetta. Yhdistyksen tavoitteena on ylläpitää 2020 ainakin seuraavia perhekahviloita:

 • Korson perhekahvila
 • Korson iltaperhekahvila
 • Leinelän perhekahvila
 • Mikkolan perhekahvila
 • Nikinmäen perhekahvila

Seuraamme jatkuvasti huoltajien halukkuutta käynnistää alueilleen uusia perhekahviloita. Kun tunnistamme yhteisen tarpeen sekä löydämme sopivat tilat ja vapaaehtoiset, käynnistämme uusia perhekahviloita. Esim. Koivukylän alueelle on tavoitteena saada uusi perhekahvila aiemmin suljetun kahvilan tilalle.

Yhdistyksen perhekahviloissa järjestetään MLL:n syntymäpäiväviikolla 28.9.-4.10.2020 erityiset avoimien ovien päivät, joihin kutsutaan mukaan tuttujen kävijöiden seurassa ja lisäksi myös uusia vanhempia ja lapsia. Toteutus suunnitellaan yhdessä perhekahvilavastaavien ja -ohjaajien kanssa.

Vapaaehtoisilla on mahdollisuus saada koulutusta MLL Uudenmaan piirin järjestämissä koulutustilaisuuksissa. He saavat myös oman yhdistyksemme tarjoaman tuen ja ohjauksen.

Yhdistyksellä on oma perhekahviloiden yhteinen Facebook-ryhmä, jossa kaikki perhekahvilat voivat viestiä ajankohtaisista asioista.

Perheliikunta

Järjestämme maksutonta perheliikuntaa Ruusuvuoren koululla ja Vierumäen koulun Kulomäen opetuspisteellä.

Perheliikuntavuorolla vanhemmat pelaavat ja liikkuvat yhdessä lasten kanssa omatoimisesti ja rennosti ilman suorituspaineita. Liikuntavuoro on kiva ja maksuton tapa päästä liikkumaan ja kohottamaan myös omaa kuntoa. Samalla lapset oppivat pelien sääntöjä, tutustuvat eri lajeihin, näkevät pelitekniikkaa sekä kehittyvät ryhmässä toimimisessa.

Yhdistyksen perheliikunnassa järjestetään MLL:n syntymäpäiväviikolla 28.9.-4.10.2020 erityiset avoimien ovien päivät, joihin kutsutaan mukaan tuttujen kävijöiden seurassa ja lisäksi myös uusia vanhempia ja lapsia. Toteutus suunnitellaan yhdessä perheliikuntavastaavien ja -ohjaajien kanssa.

Ruoka-apu

Haemme alueen K-kaupoista hävikkiruokaa (mm. leipiä ja maitotuotteita, joissa parasta ennen -päiväys on samana tai edellisenä päivänä), ja jaamme sitä tiettyinä päivinä kaikille lapsiperheille perhekahviloissa, perheliikunnassa, Korson asukaspuistossa sekä lastenvaate- ja tarvikekirpputori Murmelissa.

Pyrimme toiminnallamme vähentämään kaatopaikalle päätyvän syömäkelpoisen ruoan määrää.

Soitonopetus

Järjestämme soitonopetusta mm. Kulomäen, Rekolan, Leppäkorven ja Päiväkummun kouluilla ammattitaitoisten opettajien toimesta. Soitonopetukset tapahtuvat yksityisopetuksena. Lukukauden päätteeksi järjestetään konsertit Lumosalissa Monitoimikeskus Lumossa.

Selvitämme 2020 aikana soitonopetuksen ja muskaritoiminnan tulevaisuutta yhdistyksessä osana yhdistyksen pidemmän aikavälin strategiaa ja suunnitelmia. Tavoitteenamme on saada yhä enemmän lapsia ja nuoria mukaan matalan kynnyksen toimintaan.

Muu toiminta

Teemme yhteistyötä alueen neuvoloiden kanssa mm. käymällä esittelemässä toimintaamme perhevalmennusryhmille sekä toimittamalla neuvoloihin uusille vauvaperheille jaettavaksi MLL Korso-Koivukylän esitteitä ja rotinaseteleitä, joilla perheet saavat syödä ilmaiseksi tullessaan ensimmäistä kertaa perhekahvilaan. Tuemme toimintaa mahdollisuuksien mukaan myös lelulahjoituksilla.

Otamme myös kaikessa muun toiminnan suunnittelussa perheiden tarpeet mahdollisimman hyvin huomioon. Pyrimme järjestämään pop-up-tyyppisiä kohtaamisia ja mahdollisuuksien mukaan myös lyhyempiaikaisia kursseja ja kerhoja alueemme perheille ja eri ikäisille lapsille. 

Haemme jatkuvasti vapaaehtoisia mukaan toimintaan ja olemme avoimia myös uusille toimintamuodoille sekä ehdotuksille. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan lähialueiden tapahtumiin, joissa lapsiperheet ovat liikkeellä. 

Kehitämme toimintaamme

Karsimme toiminnasta sellaisia asioita, jotka eivät tavoita riittävän hyvin lapsia, nuoria ja lapsiperheitä ja jotka ovat kohtuuttoman hankalia järjestää vapaaehtoisvoimin. Luovumme myös sellaisista toiminnoista, joihin ei löydy riittävästi vapaaehtoistoimijoita - tarvittaessa pidämme vain taukoa.

3. YHTEISTYÖ JA VAIKUTTAMINEN

Pyrimme olemaan vahva vaikuttaja alueellamme. Tunnistamme oman merkityksemme yhtenä Suomen suurimmista MLL:n paikallisyhdistyksistä ja pyrimme edelleen kasvattamaan toimintaamme ja jäsenmääräämme. Toimimme lapsiperheiden hyväksi myös kansalaisvaikuttamisen kautta.

Pääasialllisia viestintäkanaviamme ovat MLL Korso-Koivukylän kotisivut, Facebook-sivut ja -ryhmät, Instagram, jäsenkirjeet sähköpostitse sekä neuvoloiden, päiväkotien, asukaspuistojen yms. ilmoitustaulut.

Viestimme mahdollisuuksien mukaan isoista tapahtumista myös alueellisissa kuukausittaisissa Korson ja Koivukylän sähköisissä uutiskirjeissä sekä Vantaan Sanomien Menovinkit-osiossa. Kirjoitamme tarpeen mukaan uutisia myös Vantaan Sanomien kumppanuussivustolle, jonne meillä on mahdollisuus kirjoittaa artikkeleita, sekä tehdä ilmoituksia tapahtumistamme.

Edistämme tunnettuutta ja teemme yhteistyötä!

Jäsenet

Pidämme aktiivisesti yhteyttä jäseniimme Facebook-sivujemme, sähköisten jäsenkirjeiden sekä yhdistyksen kotisivujen kautta. Tehostamme edelleen viestintää ja pyrimme parempaan näkyvyyteen alueellamme.

Keräykset ja kampanjat

Osallistumme mahdollisuuksien mukaan MLL:n järjestämiin kansallisiin keräyksiin. Aktivoimme omia aktiivejamme osallistumaan esim. Lapset ensin -keräykseen.

Haemme Hyvä Joulumieli -lahjakortteja alueemme vähävaraisten perheiden tueksi. Jaamme kortit alueen neuvoloiden sekä seurakunnan perhetyön kautta.

Lastenhoitoapu

Tarjoamme MLL:n lastenhoitoapua, jonka toiminta alueellamme koordinoidaan täysin MLL Uudenmaan piirin toimesta. Teemme palvelua tutuksi, sekä pyrimme omalla toiminnallamme löytämään uusia lastenhoitajia mukaan toimintaan.

Lasten juhlatarvikkeiden lainaus

Tarjoamme lasten juhlatarvikkeiden lainausta yhteistyössä Korso-Seuran kanssa.  MLL Korso-Koivukylän jäsenet saavat lainata maksutta Korso-seuralta esim. isoa ja pientä pomppulinnaa, hattarakonetta, popcorn-konetta, pehmisjäätelökonetta, suklaaputousta, vohvelirautaa, jne.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL)

Teemme yhteistyötä MLL Uudenmaan piirin kanssa mm. perhekahvilatoiminnan ja isätoiminnan kehittämiseksi alueellamme. Pyrimme omalla viestinnällämme vaikuttamaan myönteisen ilmapiirin syntymiseen, sekä löytämään uusia henkilöitä mukaan toimintaan.

Pidämme myös yhteyttä muihin Vantaan alueen yhdistyksiin ja pyrimme aktiivisesti osallistumaan piirin koordinoimaan yhdistysten väliseen yhteistyöhön.

MLL Korso-Koivukylän edustajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan liiton järjestämiin tilaisuuksiin Helsingissä, mm.

 • MLL100-seminaari 2/2020
 • MLL:n liittokokous 13.-14.6.2020
 • Avoimet ovet MLL:n keskusjärjestössä 10/2020
 • 100-vuotisjuhlat 10/2020

MLL Korso-Koivukylän edustajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan myös muihin liiton ja Uudenmaan piirin järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin, esim. MLL Uudenmaan piirin sääntömääräisiin kokouksiin. 

Liiton ja piirin taholta tulevista asioista tiedotetaan hallituksen jäsenille ja tarvittavin osin toimihenkilöille. 

2020 MLL Uudenmaan piirin hallituksessa jatkaa hallituksen jäsen Mika Jokinen.

Perhekummit

Tarjoamme MLL:n perhekummeja. Toiminta alueellamme koordinoidaan täysin MLL Uudenmaan piirin toimesta. Teemme palvelua tutuksi, sekä pyrimme omalla toiminnallamme löytämään uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Järjestämme tutustumisillan perhekummitoimintaan yhteistyössä MLL Uudenmaan piirin kanssa.

Vantaan kaupunki

Anomme Vantaan kaupungilta toimintaan avustusta. Seuraamme kaupungin ja viranomaisten päätöksiä ja otamme niihin tarvittaessa kantaa. Tuemme mahdollisuuksiemme mukaan tukioppilastoimintaa. Jaamme keväisin stipendejä 4.-luokkalaisille ja 8.-luokkalaisille alueemme kouluissa.

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille

Etsimme suomea puhuvia naisia ystäviksi maahan muuttaneille äideille. Toiminta tukee maahan muuttaneiden äitien kotoutumista ja kielen oppimista sekä tutustuttaa heidät suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Ystävyys vähentää yksinäisyyttä, auttaa kotoutumaan uuteen kotimaahan, tukee kielen oppimista, rohkaisee laajentamaan elinympäristöä, sekä tutustuttaa uuteen kulttuuriin.

Pyrimme omalla viestinnällämme vaikuttamaan myönteisen ilmapiirin syntymiseen, sekä löytämään uusia henkilöitä mukaan toimintaan – sekä maahanmuuttajaäitejä, että vapaaehtoisia kantasuomalaisia naisia. Tuemme omalla toiminnallamme MLL Uudenmaan piirin Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toimintaa.

4. HALLINTO JA TALOUS

Vuonna 2020 tehdään kolme merkittävää yhdistyksen tulevaisuuteen vaikuttavaa asiaa:

 1. Päivitetään yhdistyksen visio ja strategia
 2. Uudistetaan yhdistyksen talouden suunnittelu ja seuranta
 3. Lisätään jäsenyhteydenpitoa

1. Yhdistyksen visio ja strategia

MLL Korso-Koivukylän Oma suunta 2017-2019:een on ollut kuvattuna  yhdistyksen visio ja strategia. Kun MLL  järjestönä täyttää syksyllä 2020 100 vuotta, sen pitkän tähtäimen suunnitelmia päivitetään vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja haasteita. Myös MLL Korso-Koivukylä uusii oman vision ja strategian osana omaa tulevaisuussuunnitteluaan. Siihen kuuluu oleellisena osana erilaiset sisäiset ja ulkoiset tarpeet sekä vapaaehtoistoimijoiden osaaminen ja sen kehittäminen. Oma suunta -dokumenttina jää 2019:n jälkeen historiaan.

Uusi hallitus kokoontuu 1-3/2020 suunnittelemaan yhdistyksen tulevaisuutta. Yhdistyksen uusi visio ja strategia, sekä keskeiset tavoiteohjelmat esitellään yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 2020. Ne ohjaavat lyhyen tähtäimen toimintasuunnitelmiin nostettavia strategiaa toteuttavia asioita. Hallitus nimeää tarvittaessa toimikuntia työstämään eri osa-alueita. Toimikuntia laajennetaan tarvittaessa hallituksen ulkopuolisilla jäsenillä.

Vuosikello

Yhdistyksen vuosikello 2020 luodaan yhdistyksen sivuille hallituksen työtilaan 1/2020 aikana. Sen käyttö, sekä jatkuva seuranta ja reagointi on välttämätöntä juhlavuoden monipuolisen tekemisen ja yhteistyön toteutumiseksi suunnitellulla tavalla.

2. Yhdistyksen talouden suunnittelu ja seuranta

Yhdistyksen talouden suunittelu ja seuranta tuodaan 2020 osaksi yhdistyksen jatkuvaa toiminnan suunnittelua ja ohjaamista. Yhdistys selvittää erilaisia toiminnan rahoituksen vaihtoehtoja ja selvittää mm. maksullisen työsuhteisen soitonopetuksen ja muskaritoiminnan tulevaisuutta yhdistyksessä osana yhdistyksen pidemmän aikavälin strategiaa ja suunnitelmia.

3. Jäsenyhteydenpito

Otamme yhdistyksen omaksi 75-juhlavuoden teemaksi Jäsenet mukaan. Teemme alkuvuodesta 2020 jäsenkyselyn, joka antaa eväitä kehittää toimintaa ja päivittää jäsenetuja jäsenten toivomaan suuntaan. Tavoitteenamme on neuvotella uusia houkuttelevia jäsenetuja ja vastineeksi tuoda alennuksia antavia yrityksiä esiin yhdistyksen sivuille ja sosiaalisen median kanaviin.

Teemme erilaisia toimenpiteitä, joiden avulla pyrimme kasvattamaan jäsenmäärää, sekä etsimään uusia vapaaehtoistoimijoita mukaan MLL Korso-Koivukylän ja MLL Uudenmaan piirin koordinoimaan toimintaan.

Tähän kaikkeen tarvitsemme hallitukseen jäsen(etu)vastaavan.

Haluamme olla vetovoimainen yhteisö, johon ihmiset haluavat liittyä ja kuulua!

Muuta

Jatkamme edelleen 2018 aloitettua hallinnon ja viestinnän kokonaisuuden muutosta, jossa erilaisin viestinnän ja toiminnan johtamisen ja ohjaamisen keinoin haetaan yhdistykseen entistäkin parempaa hallinnon laatua.

Hyvä hallinto ja toimivat prosessit ml. toimihenkilöiden ohjeet varmistavat toiminnan laatua, sekä esim. jatkuvuutta henkilövaihdoksissa. Kun toistuvat prosessit ja rutiinit hoidetaan yhdessä sovituilla tavoilla, näkyy se laadukkaana toimintana jäsenille ja yhteistyökumppaneille, sekä vapauttaa vapaaehtoisille aikaa itse toimintaan. 

Hyvä ja johdonmukainen johtaminen lisää aktiivitoimijoiden tyytyväisyyttä toimia omissa rooleissaan.

Yhdistys pitää sääntömääräiset kokoukset ja hallitus kokoontuu tarpeen mukaan noin 10 kertaa vuodessa. 

Toimintasuunnitelma hyväksytty yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 13.12.2019